×
 

Programma Arbeidsjuridisch congres
Vrijdag, 7 december 2018, NBC Nieuwegein

08.30 uur Inloop en registratie
09.30 uur

Opening door dagvoorzitter 
Anouschka Laheij
09.35 uur Welkom en actualiteiten
Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf
09.50 uur Flexibele arbeid, payroll en zelfstandigen 
Femke Laagland, hoogleraar arbeidsrecht
· Payroll
· Positie zelfstandigen
10.50 uur
Vragen
11.00 uur
Pauze
11.25 uur Actualiteiten en jurisprudentie UWV-ontslagprocedure
Jan Meijer, manager arbeids- en ontslagrecht UWV
· Nieuwe uitvoeringsregels ontslag
· Jurisprudentie A- en B-grond
· Overbruggingsregeling transitievergoeding
12.25 uur
Vragen
12.35 uur Intermezzo
12.45 uur
Lunchpauze
13.40 uur Ziekte vanuit het perspectief van de werknemer
Erica Wits, advocaat
· Re-integratieperikelen
· Nieuw bedongen arbeid
· Beëindiging arbeidsovereenkomst
· Sociale zekerheidsaspecten
14.40 uur
Vragen
14.50 uur
Pauze
15.20 uur De HR en de Wwz
Stefan Sagel, cassatieadvocaat/hoogleraar
· Billijke vergoeding
· Recht op loon na ontslag op staande voet
· Transitievergoeding
· Voorwaardelijke ontbinding 
16.20 uur
Vragen
16.30 uur
Intermezzo
16.45 uur Afsluiting en aansluitend netwerkborrel