UWV Arbeidsjuridisch congres 2016
 

Programma Arbeidsjuridisch congres


Vrijdag, 2 december 2016, NBC Nieuwegein

08.30 uur Inloop en registratie

09.30 uur

Opening door dagvoorzitter I. (Inge) Diepman

09.35 uur

Welkom door C.P. (Tof) Thissen, directeur UWV WERKbedrijf

 • Evaluatie arbeidsmarkteffecten
 • Ontwikkelingen arbeidsmarkt
 • Enkele praktijkvoorbeelden als oplossing voor flexibele inzet personeel

09.50 uur

prof. mr. E. (Evert) Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam

 • Evaluatie Wwz/aanpassingen wetgeving
 • Arbeidsrelaties: hoe vergaat het de AOW’er, payroller en flexwerker (regelgeving is voor hen veranderd, wat zien we nu als effecten optreden)?
 • Reflecties vanuit de wetenschap over de arbeidsmarkt
11.00 uur

Pauze

11.30 uur

mr. J. (Jan) Meijer, manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV

 • Actualiteiten procedure en materiële toetsing
 • Jurisprudentie a- en b-grond
 • Uitbesteding aan zelfstandigen/afschaffing VAR
12.45 uur

Energizer

13.00 uur

Lunchpauze

14.00 uur

Keuze uit

Onderwerp 1: Lezing over de internationale aspecten van de arbeidsovereenkomst
met de nadruk op de praktische toepasbaarheid (Edith Franssen, advocaat)

Onderwerp 2: Lezing over de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
door vangnetters (Bezava), arbeidsongeschiktheid en re-integratie. (Pauline Burger, advocaat)

15.10 uur

Pauze

15.30 uur

Sjef de Laat, kantonrechter

 • Jurisprudentie c- t/m h-grond
 • Ontwikkelingen transitie- en billijke vergoeding
 • Richtlijnen vanuit de rechtspraak?
16.50 uur

Afsluiter

17.00 uur

Afsluiting en borrel