×
 

Programma Arbeidsjuridisch congres
Vrijdag, 8 december 2017, NBC Nieuwegein

08.30 uur Inloop en registratie
09.30 uur Opening door dagvoorzitter 
09.35 uur Welkom en actualiteiten

Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf
Actualiteiten dienstverlening aan werkgevers
Arbeidsmarkttrends

09.55 uur
Ontslagrecht: de stand van zaken 
Evert Verhulp – hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam
Actualiteiten ontslagrecht
11.00 uur Vragen
11.10 uur
Pauze
11.35 uur

Actualiteiten en jurisprudentie UWV ontslagprocedure
Jan Meijer – manager arbeids- en ontslagrecht UWV
Actualiteiten UWV ontslagprocedure
Jurisprudentie a- en b-grond
12.35 uur Vragen
12.45 uur
Intermezzo en Lunchpauze
14.00 uur

Beëindiging van dienstverbanden: afwegingen, onderhandelingen en processuele aspecten
Pascal Kruit  – advocaat
Praktische gang van zaken
Afwegingen bij onderhandelingen over een vso  (welke factoren spelen mee)
Juridische en procesrechtelijke aspecten
Billijke en transitievergoeding
15.00 uur Vragen
15.10 uur
Pauze
15.30 uur

Perikelen rondom de zieke werknemer
Karin Frikkee – raadsheer Hof Den Haag
Ontwikkelingen rechtspraak
Wim Wetzels – kantonrechter Rotterdam
Aanbevelingen
96 lid 2 Rv
Disfunctioneren en het verbetertraject
16.30 uur Vragen
16.40 uur

Afsluiting en aansluitend netwerkborrel